Bitcoin Pris - BTC Kurs i USD i SEKVill du lägga upp en prisbevakning för Bitcoin?

Ange din e-postadress här samt vilken prisnivå du vill bevaka och få ett email när det angivna priset inträffas. Då skickas automatiskt ett mail till dig när Bitcoin har nått din bevakningsnivå.

Om du anger en nivå som är högre än nuvarande pris skickas ett mail när priset är lika med eller högre än ditt angivna pris, om du anger ett pris som är lägre än nuvarande pris kommer vi att maila dig när priset blir lägre eller lika med ditt angivna pris.

USD
BTC
USD
SEK
EUR

Vill du lägga upp en prisbevakning för Bitcoin?

Ange din e-postadress här samt vilken prisnivå du vill bevaka och få ett email när det angivna priset inträffas. Då skickas automatiskt ett mail till dig när Bitcoin har nått din bevakningsnivå.

Om du anger en nivå som är högre än nuvarande pris skickas ett mail när priset är lika med eller högre än ditt angivna pris, om du anger ett pris som är lägre än nuvarande pris kommer vi att maila dig när priset blir lägre eller lika med ditt angivna pris.

USD

Sajter

Ethereum
Dollar.nu
Priserna uppdaterades 2024-04-25 09:15. Då stod bitcoinpriset i 64332.67 USD.

Om Bitcoinpris.se

prisgraf bitcoin Bitcoinpris.se har vuxit fram i brist på en enkel sida där man på ett snabbt och enkelt sätt kan se dagens aktuella Bitcoin kurs för en given mängd bitcoin och historisk utveckling av BTC. För att följa bitcoinkursen sätt upp en bevakning här.

Med valutaomvandlaren ser du direkt priset för Bitcoin i dollar (USD), svenska kronor (SEK) och Euro (EUR). Fyll i värdet för den valuta du vill konvertera och se priset för BTC i USD, SEK och EUR.

Här på sidan kan du även finna grafer över historiska utveckling för Bitcoin, klicka dig vidare in på sidan bitcoins historiska utveckling för att se mer.Vad är Bitcoin

Bitcoin är en digital valuta och nätverk för transaktioner helt utan mellanhänder, peer to peer. Idén till Bitcoin grundlades under 2008 då ett whitepaper gavs ut av Satoshi Nakamoto som är ett pseudonym,skaparen är fortfarande oidentifierad. Bitcoin nätverket startade 3 januari 2009 när programmet för Bitcoin skrivits klart och källkoden släpptes helt som open source. Världens första Bitcoin i blockkedjan, genesis block, skapades genom mining av Satoshi Nakamoto och mottagaren var Hal Finney.

Bitcoin används för att genomföra transaktioner på nätet och kan göra det till väsentligt mycket lägre avgifter än traditionella betalningstjänster online. Nätverket är helt decentraliserat och grundar sig på proof of work som är ett sorts konsensussystem där alla transaktioner behöver verifieras av flera noder i nätverket för att godkännas och läggas till i blockkedjan. Den totala datorkraften, hashpower, i bitcoinnätverket är oerhört stort och det är ett väldigt robust system. Ingen enskild har makt över nätverket och det är oerhört svårt och dyrt att försöka angripa system genom en sk 51% attack där man behöver ha merparten av hashpower i nätverket för att lyckas ta kontroll.

Bitcoin kan köpas och säljas genom handelsplatser på nätet genom att man växlar fiatvaluta som kronor, dollar eller euro till bitcoin och tvärtom. Om man köper bitcoin på en börs görs det till en ständigt föränderlig växelkurs och över tid innebär det att värdet på Bitcoin som man har köpt kan ökas eller minskas, vilket också har gjort att många väljer att investera i bitcoin. Som exempel kan nämnas att den första personen som köpte Bitcoin år 2009 betalade cirka 5 dollar för 5050 bitcoin. 8 år senare var värdet för 5050 bitcoin hela 100 miljoner dollar.

Fördelen med att använda Bitcoin är att man inte behöver något tredje part som en bank för att utföra transaktioner. Alla transaktioner som sker i bitcoin är tillgängliga för allmänheten i blockkedjan men bitcoinadresser är inte direkt knutna persons identitet. Transaktioner kan dock helt öppet spåras. Bitcoin har blivit mycket populärt bland personer som värdesätter sin frihet och integritet.

Fördelar med Bitcoin

Fördelen med att använda Bitcoin är att man inte behöver något tredje part som en bank för att utföra transaktioner, man kan helt fritt skicka pengar mellan varandra utan att någon bankcentral ska godkänna transaktionen. Att behöva fylla i någon KYC eller stöta på uttagsbegränsningar existerar inte inom bitcoin.

Alla transaktioner som sker i bitcoin är tillgängliga publikt i blockkedjan men adresser, bitcoin plånböcker/wallets, är inte direkt knutna persons identitet. Transaktioner kan dock helt öppet spåras. Bitcoin har blivit mycket populärt bland personer som värdesätter fria marknader och inte förlitar sig på det vanliga banksystemet samt vill ha frihet över sina egna pengar.

Bitcoin är giganten och den överlägset största elektroniska valutan. Bitcoins stora fördelar är att det likt guld har börjat anses vara värdebevarande vilket brukar benämnas store of value. Trots mycket kortare historik än guld som har över 5000 års historia, så växer antalet anhängare av Bitcoin kraftigt.

Stock-to-Flow modellen i Bitcoin

Bitcoin är designad som en deflationär valuta till skilland mot fiat valutor som baseras sig på en inflationär monetärt system, pengabasen expanderas och varje enhet i valutan förlorar därmed i köpkraft med tiden. När man talar om inflation i valutor är Bitcoin inflationsskyddade pengar, med maximalt 21 miljoner BTC i cirkulation när väl alla mynt utvunnits genom mining ungefär runt år 2140. Stock to flow ratio är väldigt låg jämfört med vanliga fiatvalutor som kan skapas i oändlighet. Med stock-to-flow menas hur många nya mynt som tillförs till den befintliga tillgången.

Bitcoin belöning och halvering

Nya bitcoins skapas när en miner lyckats lösa kryptografin till ett block av transaktioner, och med varje nytt block som läggs till i blockkedjan så får minern belöningen. Modellen med proof-of-work mining och belöning är byggd så att belöningen halveras vart 210 000 block vilket är ungefär fjärde år i nuvarande takt. I början var belöningen 50 BTC per block, som sedan halverades till 25 och därefter 12.5 BTC vilket är nuvarande blockreward. Kommande bitcoin halvering sänker belöningen till 6.25 BTC per block.

Altcoins, alternativ till Bitcoin

Med tiden har det kommit mängder av olika kryptovalutor, sk altcoins. Många altcoins fungerar som alternativa betalningsmedel till Bitcoin, men mer avancerade kryptovalutor som Ethereum med smarta kontrakt vilket är ”programmerbara pengar” har banat en helt ny väg och skapat en gigantisk infrastruktur för ERC20-tokens som bygger uppe på ethereumnätverket.

Vad är en kryptovaluta?En kryptovaluta existerar i decentraliserade nätverk. Det är en elektronisk valuta som inte finns utgiven i sedlar eller mynt. Överföringar sker genom ett nätverk av datorer som kallas peer to peer, vilket möjliggör att man kan göra en överföring till en person på andra sidan jordklotet utan att avslöja varken avsändaren eller mottagaren av pengarna. Värdet för en kryptovaluta bestäms inte av någon riskbank utan av helt andra parametrar som exempelvis genom börser runt om i världen. En kryptovaluta kan också ges ut av ett företag eller stag men är då centralt styrt.

Hur fungerar blockchain?

En blockchain, eller blockkedja på svenska, är en teknologi för att kunna distribuera elektronisk information som är transparant och oföränderlig. Det innebär att det finns en hel del kontrollpunkter som data passerar på sin väg från avsändaren till mottagaren vilket leder till att transaktionen godkänns som giltig. Genom att använda sig av blockchain kan ingen manipulera kryptovalutan eller duplicera den, som man exempelvis kan göra med andra typer av digitala dokument och bilder som överförs utan blockkedja. Det gör att alla transaktioner som genomförs med blockchain är säkra och kontrollerade.

Vad är Bitcoin mining

bitcoin mining När man skickar Bitcoin till andra plånböcker i nätverket och utför transaktioner så tillkommer det en avgift som går till miners vars uppgift är att verifiera transaktioner och lägga till dem i nya block som skapas i blockkedjan och upprätthålla säkerhet i nätverket. Den miner som lyckas lösa krypteringen för ett block får idag 12,5 BTC i belöning + alla transaktionsavgifter som blocket innehåller. Med tekniska lösningar i bitcoinnäterket (som tex Segwit och Lightning Network) kan man hantera fler transaktioner i nätverket och transaktionsavigifter blir lägre, det möjliggör effektivt och snabbt skapande av nya block.

Proof of Work innebär att nya block med transaktioner skapas genom datorkraft som löser kryptering genom att "lägga pussel", när den första minern hittar lösningen är det lätt att baklänges verifiera och konfirmera blocket och man uppnår konsensus bland miners i nätverket.

Asic är specialkretsar som är inriktade på att enbart lösa kryptering, idag är det Asic som gäller för bitcoin mining då det är överlägset effektivast hashrate och krävs med en ständigt ökande svårighetsgrad i bitcoinnätverket.

Det finns andra kryptovalutor där algoritmen är baserad på Proof of Stake vilket innebär att noder ska inneha andelar i kryptovalutan. Ethereum kommer gå över från Proof of Work till Proof of Stake i och med ETH 2.0. En nod väljs ut genom slump och beroende på hur mycket valuta noden innehar som får skapa nästa block i kedjan. Genom sin "Stake" som sätts på spel så borgar noden för säkerheten