Historik över bitcoinprisets utveckling

Här nedanför hittar du grafer som visar bitcoinprisets historiska utveckling över olika tidsepoker, för att enklare kunna identifiera trender och se hur kursen har fluktuerat över olika tidsintervall.Hämta bitcoinpriset för ett godtyckligt valt datum

Här kan du hämta och visa bitcoinpriset från ett godtyckligt datum. Välj vilket datum du vill se bitcoinpriset för här nedan, klicka sedan på "Hämta kurs" så kommer bitcoinpriset för valt datum att visas i en ruta nedanför.

Grafer över Bitcoinprisets utveckling den senaste tiden