Bitcoin kurs historia sedan 2009

Bitcoin är världen första decentraliserade digitala valuta som skapades av en okänd person som går under pseudonymet, Satoshi Nakamoto, år 2009. Det är idag den mest värdefulla, sett till dess totala marknadsvärde, och mest omsatta kryptovalutan i världen.
Många ser inte bitcoin endast som ett betalningsmedel, utan även som ett sätt att bevara värde. Många ekonomer kallar bitcoin för “virtuellt guld” då intresset för att äga valutan med åren stigit då man ser det som ett sätt att undkomma en stigande inflationstakt.
bitcoin utveckling


Bitcoin kurs historia sedan 2009


Bitcoins kursen har sedan valutan lanserades varit mycket volatil, med flera betydande pristoppar och krascher. Kursen har kommit att öka snabbt i värde, precis som den sjunkit drastiskt, under specifika perioder.

På lång sikt har dess pris dock stigit kraftigt, vilket du kan se i grafen nedan. Vill du tar reda på och läsa mer om bitcoin kurs historik, samt vad som legat bakom dess extrema volatilitet kan du besöka CryptoRunner.

2010


Ett år efter det att bitcoin hade lanserats, år 2009, låg priset för en bitcoin på endast några cent kring 0.09 amerikanska dollar. Priset låg kvar på denna nivå under flera år innan någonting skulle komma att hända.

2013


Tre år senare, år 2013, fick bitcoin kursen se sitt första “bull-race”. Under året nådde bitcoins kurs en nivå över 1 000 USD per coin. Denna häpnadsväckande rusning i bitcoin-kursen berodde på flera faktorer.

Delvis hade intresset för kryptovalutan börjat öka drastiskt under 2013, samtidigt som det hade blivit lättillgängligt att handla bitcoin. Vidare var det ett antal växande företag som under 2013 öppnade upp för möjligheten att acceptera betalningar i bitcoin. Ett av dessa företag var det amerikanska e-handelsbolaget, Overstock.

2014


Bara ett år senare sjönk bitcon-kursen dramatiskt till endast ett par hundra dollar. Fallet berodde delvis på ett minskat intresse från allmänheten att handla valutan, samt ökad regulatorisk granskning av kryptovalutor. Vidare var det flera högprofilerade bitcoinbörser som misslyckades och som effekt drog ner bitcoin-kursen ytterligare.

2017


Priset vara närmast oförändrat under ett flertal år kring 400 - 600 USD. Det skulle dröja tre år till innan bitcoin fick se sitt nästa börsrally. Under 2017 steg bitcoin-kursen rejält och nådde ännu en gång en rekordnivå på nästan 20 000 dollar per coin.

Prisuppgången berodde delvis på att intresset för att handla bitcoin, och andra kryptovalutor, återigen ökat, samt att det nu fanns ett större institutionellt intresse för kryptovalutor som betalningsmedel. Vidare introducerades bitcoin inom terminshandeln.

2018


Under 2018 kraschade bitcoin-kursen på nytt. Den här gången föll priset till bara några tusen dollar. Det berodde ännu en gång på ökad regulatorisk granskning och ett minskat allmänt intresse för bitcoin och kryptovalutor som investering.

2020


Det var mellan 2020 och 2021 som bitcoin ännu en gång skulle få se sitt pris nå nya höjder. Priset nådde 2021 en rekordnivå lite över 65 tusen dollar.

I samband med att Covid-19 epidemin spred sig allt mer över världen, spred sig även intresset för att investera på börsen, och framförallt i kryptovalutor.

Återigen hade även intresset från flera institutioner och bolag ökat och lett till den plötsligt ökade efterfrågan på kryptovalutan. Några av de bolag som investerade i kryptovalutan var Tesla och Block.

2022


År 2022 fick bitcoin ännu än gång se sitt pris nedåt till ett värde omkring 18 tusen dollar. Sedan dess har priset på bitcoin varit relativt stabilt och pendlat kring intervallet 20 000 - 25 000 dollar.

Stabiliteten beror delvis på ett ökat intresse från privata investerare, att det skett allt fler institutionella investeringar i kryptovalutan, samt att ett växande antal företag numera accepterar bitcoin som betalning.

Sammanfattning


Sammanfattningsvis har priset på bitcoin fått se en minst sagt volatil historisk utveckling sedan starten 2009. Trots dess volatilitet har bitcoin fortsatt att vara en populär investering från både privatpersoner och bolag.

Bitcoin kursen kommer troligtvis att fortsätta vara volatilt under flera år till. På sikt är det dock flera ekonomer som tror att bitcoinkursen kommer att nå en jämvikt, varpå dess volatilitet skulle avta. Det skulle bidra till att bitcoin kan komma att fungera som ett effektivt, säkert och stabilt betalningsmedel.


Senast uppdaterad torsdag 9 februari 2023 kl. 10:34